Jak pracodawca – zarządca i pośrednik nieruchomości – może wykorzystać Sektorową Ramę Kwalifikacji?

Sektorowe ramy kwalifikacji to jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Są opracowywane, aby wspierać poszczególne branże w rozwoju kompetencji pracowników i zwiększać zainteresowanie innymi rozwiązaniami, oferowanymi przez ZSK. Mimo to, sektorowe ramy kwalifikacji to mało znane i niedoceniane narzędzie. Sektor nieruchomości udowadnia, że korzystanie z nich, nawet na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa, jest łatwiejsze niż się wydaje.

O edukacji nie zawsze w prosty sposób. A może?

W komunikacji nazwy, skróty, specjalistyczne opisy, które na co dzień nie są używane, powodują zamieszanie i dezorientację. Szczególnie trudno porozumieć się, kiedy naukowcy chcą rozmawiać z doświadczonymi praktykami, na co dzień zajętymi obowiązkami w swojej nienaukowej dziedzinie, i posługują się hermetycznymi hasłami. Jednak można się porozumieć! Dowodem jest współpraca specjalistów z zakresu edukacji z zarządcami nieruchomości i pośrednikami w obrocie nieruchomościami.

Seminarium podsumowujące opracowanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości

Dnia 13 października br. w Sali wykładowej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie odbyło się seminarium podsumowujące dotychczasowe działania nad stworzeniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości (SRK N). Seminarium miało miejsce tuż po  X Forum dla Zarządców Nieruchomości. Wykład wprowadzający wygłosiła Sabina Augustynowicz , która opowiedziała o założeniach projektu, poszczególnych jego etapach i przedstawiła obecną sytuację. Dowiedz się więcej…

Kolejny etap projektu SRK N – badanie FGI

W dniach 25 września oraz 29 września w Warszawie i Krakowie przeprowadzone zostały badania jakościowe – zogniskowane wywiady grupowe (FGI). Celem badania było zweryfikowanie kompletności i funkcjonalności wstępnego projektu  Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości oraz jego adekwatności do potrzeb sektora nieruchomości. W proces konsultowania projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości (SRK Dowiedz się więcej…