Rozpoczynamy pilotażowe wdrożenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości

Opublikowane przez Administrator24.info w dniu

Nieco ponad pół roku od opracowania projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości rozpoczyna się kolejny etap prac. Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych zostanie przeprowadzone pilotażowe wdrożenie SRK N w dwóch podmiotach: Dolnośląskim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości oraz AXI IMMO Group.

Wyzwania, przed którymi stają podmioty działające w sektorze nieruchomości wpływają na wymagania wobec kompetencji pracowników. Przedstawiciele sektora nieruchomości już kilka lat temu dostrzegli potrzebę ich zidentyfikowania i uporządkowania oraz podjęcia systemowych działań na rzecz dopasowania kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. 

Jednym z działań podjętych przez środowisko sektora w celu uporządkowania kompetencji i kwalifikacji w branży były starania na rzecz opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Nieruchomości. Instytut Badań Edukacyjnych w zeszłym roku zlecił jej przygotowanie konsorcjum w składzie: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Grupa Medium Sp. z o.o. Sp. k. i MABEA Sp. z o.o. W prace zaangażowane było szerokie grono ekspertów i interesariuszy sektora nieruchomości.Rozpoczynane obecnie pilotażowe wdrożenie Ramy jest oczywistą i oczekiwaną przez środowisko konsekwencją dotychczasowych działań.

Może Cię zainteresuje: Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości [PUBLIKACJA DO POBRANIA]

Co będzie się działo w pilotażu?

Celem pilotażu jest przetestowanie sposobów wykorzystania SRK N do tworzenia rozwiązań służących do zarządzania kompetencjami pracowników. W ramach przedsięwzięcia zostaną opracowane narzędzia, tj. m.in. procedury, instrukcje i formularze dla trzech procesów:

  • analiza i projektowanie opisów stanowisk;
  • rekrutacja i selekcja kandydatów;
  • audyt kompetencji, analiza potrzeb szkoleniowych, wsparcie w planowaniu rozwoju pracowników. 

Podmioty zaangażowane bezpośrednio w przedsięwzięcie, wraz z ekspertami, wypracują dokumenty oparte na konkretnych przykładach stanowisk i zadań zawodowych oraz dopasowane do swojej specyfiki procesów kadrowych. Równie istotnym produktem pilotażu będą natomiast wypracowane w jego trakcie procedury, instrukcje, wzory dokumentów oraz rekomendacje, które mają za zadanie umożliwić wdrożenie rezultatów w innych podmiotach sektora nieruchomości. 

Dlaczego przetestowanie rozwiązań opartych na SRK N jest ważne?

Przygotowanie do realizacji pilotażu obejmowało prace koncepcyjne oraz liczne rozmowy i spotkania przedstawicieli przedsiębiorstw oraz organizacji działających w sektorze nieruchomości. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na kilka przesłanek potwierdzających ogromną szansę, jaką dla działań na rzecz zarządzania kompetencjami stanowi pilotaż SRK N. 

Zidentyfikowano konkretne, realne potrzeby podmiotów działających w sektorze, na które odpowiedzią może być SRK N. Oznacza to, że pilotaż może dostarczyćwymiernych korzyści w postaci opracowanych narzędzi, procedur, instrukcji i rekomendacji.

Organizacje działające na rzecz sektora i zrzeszające podmioty działające w sektorze są aktualnie mocno zaangażowane w działania na rzecz uporządkowania i rozwoju kompetencji pracowników. Prowadzone są m.in. działania na rzecz powołania społecznej sektorowej rady ds. kompetencji. Oznacza to szansę szerokiego upowszechnienia rezultatów pilotażu. Wyżej wymienione organizacje oraz rada ds. kompetencji w sposób naturalny staną się ambasadorami samej ramy i wypracowanych w pilotażu, opracowanych na jej podstawie, rozwiązań.

Należy też pamiętać, że przedstawiciele sektora nieruchomości prowadzą obecnie prace nad opisaniem kwalifikacji rynkowych. Jednoczesne przeprowadzenie pilotażu obejmującego inne sposoby wykorzystania SRK N pozwoli na uzyskanie efektu synergiii czerpanie nawzajem ze swoich doświadczeń z pracy z wykorzystaniem projektu SRK N.

Może Ci się spodoba: SRK N szansą na sprostanie wyzwaniom rynku

Kto zrealizuje pilotażowe wdrożenie SRK N?

Działania w ramach pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości przeprowadzone zostaną w dwóch podmiotach: Dolnośląskim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu oraz AXI IMMO Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prace będą trwać do końca listopada 2021 r.

Przedsięwzięcie będzie realizować konsorcjum w składzie: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.Grupa Medium Sp. z o.o. Sp. k. i MABEA Sp. z o.o.

Zespół projektowy będzie pracować w składzie: dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński (ekspert branżowy), Anna Araminowicz (ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji), Damian Kuznowicz (koordynator projektu), Michał Grodzki (koordynator branżowy). W prace będą też zaangażowani przedstawiciele podmiotów, które przystąpiły do pilotażu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *