ANKIETA

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie ankiety, która posłuży weryfikacji wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości w Polsce (SRK N). Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat kompletności, funkcjonalności oraz adekwatności przedstawionego materiału. 

Pytania odnoszą się do materiałów merytorycznych stanowiących Załącznik do Ankiety konsultacyjnej. Przed wypełnieniem Ankiety bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z nim.

Ankieta podzielona została na 3 części.

Część I to tzw. metryczka, której celem jest zebranie informacji dotyczących Państwa specjalizacji.

Część II ankiety zawiera ogólne pytania dotyczące kompletności i funkcjonalności Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości.

Część III zawiera szczegółowe pytania dotyczące charakterystyk SRK N. Pytania w tej części odnoszą się do dwóch wybranych przez Panią/Pana wyznaczników. Przed odpowiedzią na pytania w tej części prosimy o szczegółową analizę zapisów w wybranych przez siebie wyznacznikach pod kątem ich kompletności.

Udział w ankiecie jest dobrowolny. Podane Dane Osobowe będą przetwarzane przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24 w celu sporządzenia ankiety konsultacyjnej wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości w Polsce (SRK N). Wyniki ankiety będą zanonimizowane – nie będą zawierały danych osobowych.