Eksperci

Zespół ekspertów

Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora nieruchomości (SRK dla Nieruchomości) zostanie opracowany przez zespół ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę na temat sektora nieruchomości (funkcjonujących w nim podmiotów oraz występujących pomiędzy nimi relacji, kompetencji oraz najważniejszych nadawanych kwalifikacji w branży itd.), a także wiedzę z zakresu tworzenia kwalifikacji, programów kształcenia i szkolenia na potrzeby branży nieruchomości w kraju i za granicą oraz podstawową wiedzę na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji i założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.

BARTŁOMIEJ DESSOULAVY-ŚLIWIŃSKI

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent i adiunkt Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego…

JANUSZ GUTOWSKI

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, Wiceprezydent…

JOLANTA JANASIK

Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych…

MAGDALENA KAŁUŻNY

PIOTR KONKEL

P.o. Prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców Administratorów i Właścicieli Nieruchomości…

WOJCIECH KONIECZNY

Licencjonowany zarządca nieruchomości…

MACIEJ KRAKOWIAK

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości…

MAREK LIBERTOWSKI

Prezes Zarządu – Dyrektor Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego…

WITOLD JERZY MALINOWSKI

Przedsiębiorca związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, mieszkaniowymi i publicznymi…

IRENA MATYKA

Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami…

GRZEGORZ MIECZYSŁAW OKOŃSKI

Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m. st. Warszawy…

TOMASZ PARDO

Współzałożyciel Stowarzyszenia Europejski Instytut Gospodarczy…

ANDRZEJ RAJKIEWICZ

Związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A…

JERZY SOBAŃSKI

Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości…

KRZYSZTOF URBAŃCZYK

Przewodniczący Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych…

PIOTR ŻOŁĄDKOWSKI

Rzecznik Prasowy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów…