Tomasz Pardo

Opublikowane przez Administrator24.info w dniu

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej (specjalizacja – Rynek pieniężny i kapitałowy) oraz Wyższej Szkoły im. Włodkowica w Płocku (pedagogika, specjalność: zarządzanie w sytuacjach kryzysowych). Aktualnie otworzył przewód doktorski.

W latach 1998 – 2001w Agencji Prywatyzacji zajmował się zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa. 

W okresie 2001 – 2003 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego.

Od 1998 roku – właściciel Centrum Szkoleniowo-Doradczego i Zarządzania Nieruchomościami. Centrum organizuje szkolenia teoretyczne oraz praktyki z zakresu zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obronie nieruchomościami oraz rzeczoznawstwa majątkowego. 

Specjalizuje się w matematyce finansowej, opłacalności inwestycji w nieruchomościach komercyjnych.

Od 2006 roku – jako współzałożyciel – działa w Stowarzyszeniu Europejski Instytut Gospodarczy, który w zakresie swojej działalności ma m.in.  badania rynku nieruchomości w Polsce i w Unii Europejskiej.

Od 2014 roku zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi (basen, hala sportowa, parkingi).

Kategorie: Eksperci