Piotr Żołądkowski

Wykładowca: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (autor i koordynator kilku kierunków Studiów Podyplomowych realizowanych z gronem trenerskim praktyków), Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.  Praktyk Public Relations / Komunikacji z ponad 20 letnim doświadczeniem.  Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadził również zajęcia w Instytucie Nauk Dowiedz się więcej…

Jerzy Sobański

Obecnie (drugą kadencję) Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Pośrednik od 1991 roku licencja zawodowa / PFRN nr 1448. Przez 15 lat Rzecznik Pasowy Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, obecnie członek zarządu. Wiele lat pełnił różne funkcje w stowarzyszeniu Przewodniczącego Komisji Etyki, Sądu Koleżeńskiego. Członek Komisji odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Dowiedz się więcej…

Andrzej Rajkiewicz

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (WGiSR), praca magisterska dotyczyła oceny stanu technicznego budynków szkolnych w woj. płockim pod kątem opracowania wojewódzkiego planu poprawy stanu infrastruktury społecznej.  W latach 1982-1991 pracownik naukowo-dydaktyczny WGiSR, prowadzący zajęcia dla studentów kierunku geografia społeczna w zakresie miejskiej gospodarki przestrzennej, zarządzania środowiskowego klęskami Dowiedz się więcej…

Tomasz Pardo

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej (specjalizacja – Rynek pieniężny i kapitałowy) oraz Wyższej Szkoły im. Włodkowica w Płocku (pedagogika, specjalność: zarządzanie w sytuacjach kryzysowych). Aktualnie otworzył przewód doktorski. W latach 1998 – 2001w Agencji Prywatyzacji zajmował się zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa.  W okresie 2001 – 2003 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa Dowiedz się więcej…

Grzegorz Mieczysław Okoński

Prawnik i licencjonowany zarządca nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem  w zarzadzaniu zasobami publicznymi (samorządowymi) oraz w spółdzielczości mieszkaniowej, wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach oraz konferencjach branżowych, autor licznych publikacji i opracowań z zakresu zarzadzania nieruchomościami i inwestycji. Obecnie Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji sp. z o.o., poprzednio w latach Dowiedz się więcej…

Witold Jerzy Malinowski

Inżynier mechanik/elektronik, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Zawodowo, jako przedsiębiorca, jest związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, mieszkaniowymi i publicznymi. Zaangażowany w różnorodną działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie technicznego utrzymania obiektów i zapewnienia bezpieczeństwa.

Wojciech Konieczny

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zarządca nieruchomości legitymujący się państwową licencją zawodową nr 14587. Organizator certyfikowanych wykładów w ramach zgłaszanych do Ministerstwa Infrastruktury szkoleń z doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości. Uprawniony przez Polską Federację Zawodów Nieruchomościowych do prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów studiów podyplomowych. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa Dowiedz się więcej…