Seminarium podsumowujące opracowanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości

Dnia 13 października br. w Sali wykładowej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie odbyło się seminarium podsumowujące dotychczasowe działania nad stworzeniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości (SRK N). Seminarium miało miejsce tuż po  X Forum dla Zarządców Nieruchomości. Wykład wprowadzający wygłosiła Sabina Augustynowicz , która opowiedziała o założeniach projektu, poszczególnych jego etapach i przedstawiła obecną sytuację. Dowiedz się więcej…

Kolejny etap projektu SRK N – badanie FGI

W dniach 25 września oraz 29 września w Warszawie i Krakowie przeprowadzone zostały badania jakościowe – zogniskowane wywiady grupowe (FGI). Celem badania było zweryfikowanie kompletności i funkcjonalności wstępnego projektu  Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości oraz jego adekwatności do potrzeb sektora nieruchomości. W proces konsultowania projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości (SRK Dowiedz się więcej…

Seminarium podsumowujące

CO: SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI W NIERUCHOMOŚCIACH KIEDY: 13 października 2020 r. GDZIE: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, ul. Okopowa 59, Warszawa CZAS TRWANIA: 13:45 – 16:3013:45 – rejestracja uczestników, lunch14:30 – powitanie uczestników14:35 – 14:50 Do SRK N bieg przez przeszkody – prezentacja wprowadzająca14:55 – 16:30 Standardy edukacyjne w sektorze nieruchomości Dowiedz się więcej…

Ankieta konsultacyjna – Twój głos się liczy!

Szanowni Państwo! Po dwóch latach starań o konsolidację środowiska wokół projektu, dotyczącego stworzenia sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora nieruchomości (SRK N), udało się. Przed środowiskiem wiele działań, dyskusji, sporów. Termin wykonania SRK jest krótki, bo opracowana rama ma być już gotowa w listopadzie. W międzyczasie propozycje zapisów w SRK N Dowiedz się więcej…

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Firma konsultingowa. Od 25 lat, wykorzystując branżową wiedzę kilkuset współpracujących ekspertów, świadczy usługi doradcze i szkoleniowe zarówno dla sektora publicznego, międzynarodowych korporacji, firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i organizacji pozarządowych. Działa na rzecz rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości w Polsce i poza jej granicami. Zespół stałych specjalistów w Dowiedz się więcej…