Kolejny etap projektu SRK N – badanie FGI

Opublikowane przez Administrator24.info w dniu

W dniach 25 września oraz 29 września w Warszawie i Krakowie przeprowadzone zostały badania jakościowe – zogniskowane wywiady grupowe (FGI)Celem badania było zweryfikowanie kompletności i funkcjonalności wstępnego projektu  Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości oraz jego adekwatności do potrzeb sektora nieruchomości.

W proces konsultowania projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości (SRK N) włączyli się: Jacek Janas, Paweł Ołubek, Sławomir Czapliński, Jarosław Kowszuk, Maciej Kamiński, Krzysztof Bęza, Piotr Konkel, Maria Góra, Krzysztof Kabaj, Maria Ceś, Bożena Szybiak.

W trakcie spotkania zaprezentowano i omówiono strukturę oraz zawartość wstępnego projektu SRK N, jak również przedstawiono możliwości późniejszego jej wykorzystania.  Następnie, w trakcie dyskusji, obecni eksperci mieli możliwość przedstawienia swojej opinii i zgłoszenia uwag oraz sugestii do przedstawionego materiału. Wszystkie opinie zebrane w trakcie konsultacji środowiskowych będą podstawą do udoskonalenia SRK N. 

Dla przypomnienia: prace nad Ramą podjęto w celu opisania i uporządkowania kompetencji charakterystycznych dla sektora nieruchomości. Konsultowany obecnie materiał powstał na podstawie przeprowadzonej w sektorze analizy kompetencji oraz prac zespołu ekspertów. 

25 września, Warszawa
25 września, Warszawa
25 września, Warszawa
25 września, Warszawa5
25 września, Warszawa
29 września, Kraków
29 września, Kraków
Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *