Ruszyły konsultacje dla Sektora Gospodarki Odpadami

Opublikowane przez Redaktor w dniu

Kolejna branża pracuje nad Sektorową Ramą Kwalifikacji. Zespół ekspertów przygotował wstępny projekt SRK dla Sektora Gospodarki Odpadami. Do końca grudnia b.r. można wziąć udział w konsultacjach dokumentu.

Sektor nieruchomości już ma swoją sektorową ramę kwalifikacji. Niedawno zakończyło się jej pilotażowe wdrożenie, pokazujące podmiotom działającym w branży nieruchomości praktyczne możliwości jej wykorzystania. Opracowanie sektorowej ramy kwalifikacji pomaga zidentyfikować i uporządkować wykorzystywane w branży kompetencje, uspójnić język, uzgodnić podstawowe definicje. W efekcie pomaga planować działania związane z rozwojem kompetencji, w tym edukacyjne i szkoleniowe, oraz zwiększa efektywność procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Obecnie na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych trwa opracowywanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami (SRK GO). Jest to już siedemnasta z kolei sektorowa rama kwalifikacji. Za jej przygotowanie odpowiedzialne jest konsorcjum: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Mabea Sp. z o.o. i Abrys Sp. z o.o. Jest to grono znane w środowisku: lider konsorcjum, EPRD, Mabea wraz z Grupą Medium brali udział w opracowaniu projektu SRK dla Sektora Nieruchomości. 

Może Cię zainteresuje: SRK N szansą na sprostanie wyzwaniom rynku

Co zawiera Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami?

SRK GO będzie zawierać kompetencje niezbędne do organizowania i realizowania procesów związanych z gospodarowaniem odpadami (takich jak m.in. zbieranie, transport, sortowanie, recykling czy unieszkodliwianie). Obejmie też kompetencje związane z edukacją i podnoszeniem świadomości mieszkańców, przedsiębiorców, producentów oraz przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych w zakresie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Jak będzie mogła być wykorzystywana SRK GO?

Kwestie związane z odpadami stanowią istotną część obowiązków zarządcy czy administratora nieruchomości. Opracowywany projekt sektorowej ramy kwalifikacji gromadzi i porządkuje kompetencje, które powinny posiadać osoby zatrudnione w podmiotach, z którymi na co dzień współpracuje zarządca czy administrator. Ponadto wydaje się, że wiele kompetencji ujętych w projekcie SRK GO ma wprost zastosowanie na stanowiskach pracy typowych dla sektora nieruchomości. Zapisy Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami będą mogły być wykorzystywane np. w specyfikacji usług, w opisach wymagań kompetencyjnych na potrzeby opisów stanowisk, ofert pracy czy umów B2B. Z pewnością też SRK GO będzie stanowić wskazówkę przy projektowaniu szkoleń z obszarów związanych z gospodarką odpadami.

Może Ci się spodoba: O edukacji nie zawsze w prosty sposób. A może?

Do końca grudnia b.r. można wziąć udział w konsultacjach

Projekt SRK GO jest w trakcie opracowywania – eksperci i praktycy mogą mieć wpływ na jego kształt. Warto przyjrzeć się powstającemu dokumentowi i zweryfikować, czy zawarte w nim zapisy są zrozumiałe i adekwatne do zadań, które są realizowane w ramach gospodarki odpadami. Swoje uwagi i opinie na temat wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami można zgłaszać za pośrednictwem ankiety udostępnionej przez konsorcjum realizujące projekt. Konsultacje trwają  do 31 grudnia. Ostateczna wersja projektu SRK GO powstanie do końca lutego.

Źródło: EPRD


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *