O edukacji nie zawsze w prosty sposób. A może?

W komunikacji nazwy, skróty, specjalistyczne opisy, które na co dzień nie są używane, powodują zamieszanie i dezorientację. Szczególnie trudno porozumieć się, kiedy naukowcy chcą rozmawiać z doświadczonymi praktykami, na co dzień zajętymi obowiązkami w swojej nienaukowej dziedzinie, i posługują się hermetycznymi hasłami. Jednak można się porozumieć! Dowodem jest współpraca specjalistów z zakresu edukacji z zarządcami nieruchomości i pośrednikami w obrocie nieruchomościami.