Geneza

Po dwóch latach starań o konsolidację środowiska wokół projektu, dotyczącego stworzenia sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora nieruchomości (SRK N), udało się. W kwietniu tego roku konsorcjum w składzie: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Kielcach, MABEA Sp. z o.o. oraz Grupa Medium, upoważniona przez część środowiska do reprezentowania jego interesów, wygrało przetarg, ogłoszony przez Instytut Badań Edukacyjnych, na opracowanie SRK N. 

W lipcu rozpoczęły się prace z aktywnym udziałem przedstawicieli różnych organizacji jako ekspertów w swojej dziedzinie. 

Warto tu przypomnieć, aby uniknąć nieporozumień, jaka była genealogia tego przedsięwzięcia. Można ją podzielić na kilka etapów. 

  1. W latach 2018 -2019 redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu www.administrator24.info w celu poznania opinii środowiska zawodów nieruchomościowych na temat edukacji i przygotowania zarządców oraz pośredników do wykonywania tych zawodów przeprowadziła kilka debat redakcyjnych. Z dyskusji wynikało jednoznacznie, że sukcesywnie następuje deprecjacja tych zawodów, a przepisy prawa nie nadążają za rzeczywistością. Zderegulowane zawody pozbawiono licencji, których rynek np. od zarządców nieruchomości paradoksalnie się domagał. Rozmowa zarządców chociażby z zarządami wspólnot mieszkaniowych często kończyła się pytaniem o posiadanie licencji.   

Podczas jednej z takich debat, jej uczestnicy uznali, że należy zacząć działać, a działania rozpocząć od umówienia spotkania z Arturem Soboniem – ówczesnym ministrem inwestycji i rozwoju oraz przekonanie go do uznania branży nieruchomości  za branżę kluczową dla gospodarki narodowej. Środowisko upoważniło Sabinę Augustynowicz do wystąpienia oficjalnego w sprawie tego spotkania.

  1. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (Tomasz Pardo, Katarzyna Matyszczak), Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (Janusz Gutowski, Jerzy Sobański), Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami (Irena Matyka), Narodowej Agencji Poszanowania Energii (Andrzej Rajkiewicz),  Polskiego Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości (Jacek Janas) odbyło się w kwietniu 2019 roku. 

Stosowne pismo, uzasadniające uznanie branży za strategiczną, złożyliśmy na ręce ministra Artura Sobonia. Pod pismem podpisali się przedstawiciele organizacji. Identyczne pisma redakcja wysłała do ministra edukacji, ministra pracy oraz szefa sejmowej komisji infrastruktury.

Efektem tego spotkania było jedynie zapewnienie ze strony ówczesnego  resortu o poparciu dla środowiska w staraniach o  uregulowanie kwestii edukacji, a tym samym o zwiększenie profesjonalizmu osób zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami. 

Niestety nie udało się przekonać ministerstwa do uznania sektora za strategiczny dla polskiej gospodarki. Była to o tyle zaskakująca decyzja, że w tym samym czasie za strategiczny uznano sektor mody. 

Przyznanie sektorowi takiej rangi pozwoliłoby na podjęcie działań na rzecz powołania sektorowej rady do spraw kompetencji dla nieruchomości i ułatwiłoby podjęcie prac nad sektorową ramą kwalifikacji, ponieważ zapewniłoby fundusze na działalność, w tym na wykonanie badań rynkowych, bez których SRK, zgodnie z założeniami przyjętymi przez Instytut Badań Edukacyjnych w SIWZ, nie może powstać. Niezbędne jest również zobowiązanie do promocji SRK.

  1. W związku z odmową uznania nieruchomości za sektor strategiczny,  po rozmowach z przedstawicielami środowiska podjęliśmy decyzję o powołaniu Społecznej Rady ds. Kompetencji w Nieruchomościach. Stosowne pismo złożyliśmy kilka miesięcy później w Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP, jak wiadomo, jest władna uznać za formalnie działającą taką radę. Mieliśmy nadzieję, że w pewnym momencie uda się zmienić jej status i umocowanie prawne. 

Pismo złożyliśmy w PARP podczas spotkania, w którym uczestniczyły wszystkie zainteresowane strony. 

Przez te półtora roku wszyscy interesariusze uczestniczyli w pracach przygotowawczych na równych prawach. Nie było gradacji ważności, a wszelkie prace formalne, formalno-prawne wykonywała redakcja, przedkładając zainteresowanym do akceptacji i podpisu. 

  1. Pod koniec roku 2019 Instytut Badań Edukacyjnych zapowiedział ogłoszenie przetargu na opracowanie sektorowej ramy kwalifikacji dla zawodów nieruchomościowych i zaprosił zainteresowanych do tzw. dialogu technicznego, w którym w różnych terminach, wzięła udział PFSZN (Katarzyna Matyszczak) oraz Grupa Medium – wydawca miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”. Pozostali interesariusze nie umówili spotkań w ramach dialogu technicznego.

Podczas owego dialogu pracownicy IBE pytali m.in. o definicję samego sektora nieruchomości i upewniali się, czy nie będziemy chcieli forsować rozszerzenia budownictwa jako takiego o gospodarkę nieruchomościami. Z tego wynikało, że IBE chce traktować rynek nieruchomości odrębnie.

Po dialogu technicznym zwróciło się do redakcji  EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Kielcach z propozycją stworzenia konsorcjum dla opracowania SRK N i wspólnego złożenia oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez IBE.  

Notabene, EPRD w swoim portfolio ma już prace nad sektorowymi ramami kwalifikacji w różnych dziedzinach. W skład konsorcjum weszli, poza EPRD, MABEA – Doradztwo Metodyczne w Systemie Kwalifikacji (z doświadczeniem w opracowywaniu metodologii SRK m.in. dla energetyki, przemysłu chemicznego, rolnictwa) oraz Grupa Medium w imieniu środowiska zawodów nieruchomościowych, tj. PFSZN (Jolanta Janasik, Tomasz Pardo, Witold Malinowski), PFRN (Janusz Gutowski, Jerzy Sobański), OIGN (Marian Banacki), Podlaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości (Irena Matyka), PFZN (Marek Majchrzak), Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości (Jacek Janas). 

EPRD – jako lider projektu złożył ofertę. Wsad merytoryczny, m.in. charakterystykę branży (w oparciu o zbierane przez te półtora roku materiały), dostarczyła redakcja. 

W kwietniu 2020 roku okazało się, że przetarg wygrało nasze konsorcjum. Przedstawiciele organizacji zostali w sposób naturalny powołani na ekspertów. Biorą udział w konsultacjach i mają wpływ na zapisy kompetencji w SRK.  

Ważne i warte podkreślenia jest to, że całe to przedsięwzięcie udało się doprowadzić do momentu, w którym jesteśmy, tylko dzięki zaangażowaniu całego środowiska! Chyba po raz pierwszy w historii współpracy różnych organizacji, udało się dojść tak daleko. 

Nie wolno zapominać jednak, że są to jedynie ramy i prace nad nimi to dopiero początek, po którym mogą nastąpić prace nad opisem konkretnych kwalifikacji w sektorze. 

Prace nad sektorową ramą kwalifikacji dopiero się rozpoczęły. Przed środowiskiem wiele pracy. Termin jej wykonania jest krótki, bo opracowana rama ma być już gotowa w listopadzie. W międzyczasie propozycje zapisów w SRK N zostaną poddane konsultacjom środowiskowym. Bardzo liczymy na udział środowiska w tych konsultacjach i konstruktywne opinie oraz propozycje.

Na bieżąco będziemy Państwa informowali o postępach prac. Zapraszamy serdecznie do lektury tekstów na tej stronie. 

Miejsce i znaczenie Sektorowych Ram Kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zrzut ekranu 2020-07-21 o 20.34.28

Ogół rozwiązań służących ustanawianiu, nadawaniu oraz zapewnianiu jakości tych kwalifikacji: Polska Rama Kwalifikacji (Sektorowe Ramy Kwalifikacji) oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji…

Sposób tworzenia i struktura sektorowych ram kwalifikacji                                    

prezentacja-mabea

SRK DLA SEKTORA NIERUCHOMOŚCI TO M.IN.: szansa na znalezienie płaszczyzny porozumienia, narzędzie do zdefiniowania sektora, wyznaczenia jego granic i nazwania kompetencji, wsparcie w…