Seminarium podsumowujące opracowanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości

Dnia 13 października br. w Sali wykładowej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie odbyło się seminarium podsumowujące dotychczasowe działania nad stworzeniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości (SRK N). Seminarium miało miejsce tuż po  X Forum dla Zarządców Nieruchomości. Wykład wprowadzający wygłosiła Sabina Augustynowicz , która opowiedziała o założeniach projektu, poszczególnych jego etapach i przedstawiła obecną sytuację. Więcej…

Kolejny etap projektu SRK N – badanie FGI

W dniach 25 września oraz 29 września w Warszawie i Krakowie przeprowadzone zostały badania jakościowe – zogniskowane wywiady grupowe (FGI). Celem badania było zweryfikowanie kompletności i funkcjonalności wstępnego projektu  Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości oraz jego adekwatności do potrzeb sektora nieruchomości. W proces konsultowania projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości (SRK Więcej…

Seminarium podsumowujące

CO: SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI W NIERUCHOMOŚCIACH KIEDY: 13 października 2020 r. GDZIE: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, ul. Okopowa 59, Warszawa CZAS TRWANIA: 13:45 – 16:3013:45 – rejestracja uczestników, lunch14:30 – powitanie uczestników14:35 – 14:50 Do SRK N bieg przez przeszkody – prezentacja wprowadzająca14:55 – 16:30 Standardy edukacyjne w sektorze nieruchomości Więcej…

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Firma konsultingowa. Od 25 lat, wykorzystując branżową wiedzę kilkuset współpracujących ekspertów, świadczy usługi doradcze i szkoleniowe zarówno dla sektora publicznego, międzynarodowych korporacji, firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i organizacji pozarządowych. Działa na rzecz rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości w Polsce i poza jej granicami. Zespół stałych specjalistów w Więcej…