Aktualności

Wojciech Konieczny

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zarządca nieruchomości legitymujący się państwową licencją zawodową nr 14587. Organizator certyfikowanych wykładów w ramach zgłaszanych do Ministerstwa Infrastruktury szkoleń z doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości. Uprawniony przez Polską Federację Zawodów Nieruchomościowych do prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów Więcej…

Jolanta Janasik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Wieloletnia Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Od 2000 roku posiada Licencję Zawodową Zarządcy Nieruchomości. W latach 2000-2016 była prezesem zarządu firmy Zarządzenie Więcej…

Janusz Gutowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości (PSZN), a także  wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i delegat PFRN do struktur i CEPI (Conseil Européen des Professions Immobilieres), organizacji lobbingowej europejskiego środowiska nieruchomości zlokalizowanej w Brukseli.    Jest Partnerem Więcej…

Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent i adiunkt Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się problematyką gospodarowania nieruchomościami, restrukturyzacji i Facility Management. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie zarządzania złożoną infrastrukturą. Odbywał staże m.in. na Uniwersytecie Saarlandu (Niemcy), w Fraunhofer Insitute (Niemcy), IBM (USA). Autor Więcej…

Maciej Krakowiak

Ekonomista, zarządca nieruchomości, pośrednik nieruchomości, od 1986 r. związany z nieruchomościami. Pracuje w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej, po prywatyzacji kieruje spółką zarządzającą nieruchomościami od 1991. Właściciel firmy zarządzającej nieruchomościami działającej na terenie całej Polski. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej jak i Komisji Więcej…

Piotr Konkel

P.o. Prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców Administratorów i Właścicieli Nieruchomości. Zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wieloletni wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. zarzadzania nieruchomościami. Absolwent amerykańskich instytutów zajmujących sie problematyką nieruchomościową: Institute of Real Estate Management oraz Certified Commercial Investment Więcej…